ПАМ’ЯТКА батькам,

які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90

Якщо у вас є бажання перерахувати благодійні внески на рахунок школи, скористайтеся банківськими реквізитами:

Управління освіти адміністрації

Московського району

Харківської міської ради

Код ЄДРПОУ 02146334

Банк: Головне управлiння державноi казначейськоi служби Украiни в Харківській області м. Харків

МФО 851011

ЗЗСО 31558342225610

Обов'язково у квітанції - "Благодійні внескі ХЗОШ № 103"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Конституція України

Цивільний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Постанова КМУ від 04.08.2000 №1222 "Про затвердження порядку отримання благодійних внесків"

Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»

Наказ Міністерства фінансів України— від 26.06.2013 №611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»

Наказ МОНУ від 02.06.2004 № 440 "Примірне положення про батьківські комітети (ради)загальноосвітнього навчального закладу"

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»

ЛИСТ МОН від 15.04.2011 №1/9-289 Щодо оприлюднення інформації

Лист МОН від 09.04.2012 №1/9-272 Щодо благодійних внесків

Лист МОН від05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Лист МОН від 28.11.2013 №1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах"

ПОЛОЖЕННЯ про батьківську раду Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Харківської міської ради Харківської області

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ІНСТРУМЕНТІВ БЛАГОДІЙНОСТІ

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
— 6) публічний збір благодійних пожертв;
— 7) управління благодійними ендавментами;
— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України«Про благодійну діяльність та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у грудні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у листопаді 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги жовтні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у жовтні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

У серпні 2019 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

У липні 2019 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у червні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у червні 2019 року

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у травні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у квітні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у березні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у лютому 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2019 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у січні 2019 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у грудні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у листопаді 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у жовтні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

У серпні 2018 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у липні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про находження та використання благодійної та спонсорської допомоги у червні 2018 року


/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у травні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у квітні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у березні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у лютому 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2018 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у січні 2018 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у грудні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у листопаді 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у жовтні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у серпні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у серпні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

У липні 2017 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у червні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у червні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у травні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у квітні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні 2017 року


Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у березні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у лютому 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2017 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у січні 2017 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у листопаді 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у жовтні 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

У серпні 2016 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у липні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у липні 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

У червні 2016 року благодійної та спонсорської допомоги не надходило

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у травні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у травні 2016

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у квітні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у квітні 2016

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у березні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у березні 2016

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у лютому 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у лютому 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у січні 2016 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у січні 2016 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у грудні 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у грудні 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у листопаді 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у листопаді 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у жовтні 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Інформація про надходження та використання благодійної та спонсорської допомоги у вересні 2015 року

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у вересні 2015 року


/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у серпні 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за серпень 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у липні 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у червні 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у травні 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за травень 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у квітні 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за квітень 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у березні 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за березень 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у лютому 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за лютий 2015 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Адміністрація школи висловлює подяку батькам та громадськості за надану благодійну та спонсорську допомогу у січні 2015 року

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за січень 2015 року.

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за грудень 2014 року.

Фатін 11м. – 211- 00 грн.

Диски CD R – 2шт. – 59 - 60 грн.

Дозатор мила – 2шт.- 120 - 00 грн.

Сніжка (водоемульс.) – 1 шт. – 85- 00 грн.

Гипсова суміш – 30 кг. – 113 - 00 грн.

Хлормисепт (табл.) 200 шт. – 220 - 00 грн.
На загальну суму: 808 грн.60 коп.
Адміністрація школи висловлює подяку батькам за благодійну допомогу навчальному закладу.

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за листопад 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за жовтень 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за вересень 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за серпень 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за липень 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за червень 2014 року

№ з/п Найменування матеріальних цінностей Од. вим. Кількість Ціна за од. Сума
1 Кисті Шт/м2/ кг 10 8-00 80-00
2 Валики шт 2 30-00 60-00
3 Валики шт. 7 15-00 105-00
4 Розчинник шт 10 10-00 100-00
5 Фарба (персик) кг 2,8 95-00 95-00
6 Клей «Дракон» шт 1 25-00 25-00
7 Фарба «чорна» кг 2,8 85-00 85-00
8 Фарба «жовто-коричнева» кг 5,6 170-00 170-00
9 Фарба «жовто-коричнева» кг 0,9 30-00 30-00
10 Лак цвітний шт 2 75-00 150-00
11 Пакля шт 1 5-00 5-00
12 Церезит кг 25 75-00 75-00
13 Жидке стекло шт 1 25-00 25-00
14 Фарба «сіра» кг 2,8 85-00 85-00

На загальну суму: 1090 грн.00 коп.
Адміністрація школи висловлює подяку батькам за благодійну допомогу навчальному закладу.

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за травень 2014 року

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за квітень 2014 року

Плита потолочна – 617 шт. – 10612 грн. 40 коп.; Світильники вбудовані – 15 шт. – 1950 грн.;
Лампи люмінесцентні – 73 шт. – 913 грн.;
Фарба (зелена) – 2 шт. – 170 грн.;
Фарба (жовта) – 1 шт. – 90 грн.;
Провід ШВВП (Южкабель) – 60 м. – 300 грн.;
З’єднувальна полоса (ЗВМ) – 2 шт. – 20 грн.;
Ізоляційна лента – 1 шт. – 15 грн.;
Вимикач – 1 шт. – 25 грн.;
Світильники акумуляторні – 4 шт. – 300 грн.;
Фарба ПФ – 266 (для актової зали) – 3 шт. – 255 грн.;
Фарба (чорна) – 1 шт. – 30 грн.;
Вікно металопластикове (каб. № 32) – 2 шт. – 4382 грн.;
Обслуговування копіювальної техніки – 343 грн.

Всього: 19405 грн. 40 коп.

Адміністрація школи висловлює подяку батькам за благодійну допомогу навчальному закладу.

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за березень 2014 року

Ремонт оргтехніки – 355 грн.;
Канцтовари – 106 грн.;
Господарчі нужди – 195 грн.;
Тканина для декору актової зали - 2.500 грн.

/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за лютий 2014 року

Обслуговування принтера – 346 грн.;
Канцтовари – 302.10 грн.;
Господарчі нужди – 266 грн.;
Хімічні реактиви в кабінет хімії – 104 грн.;
Засоби для пожежної безпеки – 860 грн.


/Files/images/liniia-1078.gif

Залучення та використання благодійних внесків по ХЗОШ № 103 за січень 2014 року

Обслуговування принтера – 290 грн.;
Канцтовари – 24 грн.;
Господарчі нужди – 1120 грн.;
Стенди – 1.300 грн.;
Ремонт сходів – 1079 грн.

Кiлькiсть переглядiв: 276

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.