Палітра професійної періодики/Files/images/knigi-116.gif

Запорука успішної роботи будь-якого закладу – висока професійність його співробітників. Актуально це і для бібліотек, тому що підвищувати свій професійний рівень потрібно обов’язково. А одним із найшвидших і доступних способів є читання професійної літератури. Саме професійні періодичні видання впливають на самосвідомість сучасного бібліотекаря. На сторінках цих журналів та газет можна познайомитися з передовим досвідом інших бібліотек, запозичити нові ідеї у наших колег.

Українські видання

«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»

/Files/images/бібліот.jpg

Науковий журнал. Виходить щоквартально. Заснований у лютому 2004 р.

Засновник і видавець – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Електронна адреса: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bdil/index.html

E-mail: slobod-doc@bigmir.net

На сторінках цього журналу висвітлюються досягнення науковців-педагогів, розробників документознавства як навчальної дисципліни. Аналізується структура і зміст перших навчальних видань із документознавства. Пропонуються до розгляду найактуальніші теми сучасної політичної науки – ролі інформаційних технологій. Автори публікацій у цьому виданні знайомлять читачів з поняттями «електронна книга», «електронний документ», «електронне видання», «електронний текст» тощо. Висвітлюються матеріали різних соціологічних досліджень.

«Бібліотечна планета»
/Files/images/планета.jpg

Щоквартальний науково-виробничий журнал. Заснований у березні 1998 р. Журнал заснований Національною парламентською бібліотекою України.

Електронна адреса:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_planeta/texts.html

E-mail: planeta@nplu.org

З 10 листопада 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук.Сторінки цього журналу знайомлять читачів з різними статтями, за проблематикою: бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, книгознавство, інформатика.

"Бібліотечний вісник"
/Files/images/вісник.jpg

Науково-теоретичний та практичний журнал.

Засновники: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Заснований у 1993 р. Виходить 6 разів на рік.

Електронна адреса:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib_visnyk/texts.html

E-mail: b_visnyk@nbuv.org.ua

На сторінках цього журналу автори піднімають різні питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. Надзвичайної актуальності набувають публікації щодо переосмислення питань економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Вивчаються потреби населення в інформації та бібліотечному обслуговуванні, рівень задоволення інформаційних потреб в бібліотеках, звернення до бібліотечно-інформаційних потреб, історія та теорія бібліотекознавства тощо.

«Бібліотечний форум України»

/Files/images/форум.jpg
Всеукраїнський інформаційний щоквартальний журнал. Заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Ідея» (ТОВ НВП «Ідея») у 2003 році.
Електронна адреса: http://www.idea.com.ua/covers.php
E-mail: igor@idea.donetsk.ua
Концепція журналу базується на багатоплановому висвітленні актуальних проблем роботи бібліотек. Перевага надається статтям, що розкривають актуальні проблеми окремої бібліотеки, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. Журнал є дискусійним клубом для теоретиків і бібліотекарів-практиків різних типів і видів. Основні рубрики журналу: законодавче регулювання галузі культури; стандартизація бібліотечної галузі; бібліотекознавство; наукова і науково-дослідна діяльність бібліотек; автоматизація бібліотечних процесів; Інтернет-технології в бібліотеках; інформаційні ресурси бібліотек; бібліотечно-бібліографічне обслуговування; мережа бібліотек; бібліотечна освіта, підвищення кваліфікації; ювілеї бібліотек, бібліотечні форуми, конференції; досвід зарубіжних країн. У журналі подається дайджест законодавчих і нормативних документів стосовно галузі культури, прийнятих за квартал, надаються консультації юристів, фахівців і матеріали на допомогу керівнику. На сторінках журналу публікуються статті авторів із Болгарії, Великої Британії, Італії, Литви, Польщі, Росії, США, Фінляндії.

Російські видання

"Библиотека"
/Files/images/библиот.jpg

Виходить шість разів на півріччя. Загальноросійський масовий професійний ілюстрований журнал (щомісячний). Заснований в 1910 р.
E-mail: liber@liber.ru
Журнал «Библиотека» одне з найстаріших професійних видань Росії, який наближається до свого столітнього ювілею. Десятиліттями журнал був і залишається головним джерелом інформації для багатотисячної армії спеціалістів. На сторінках журналу усе: і досвідчений працівник, і початківець – завжди знайдуть відповідь на свої запитання. Співробітники завжди ділилися та діляться накопичуваним досвідом, обговорюються злободенні проблеми та завдання, розповідають про свої радісні події, про своїх друзів – колег. «Библиотека» приділяє увагу теоретичним основам і практиці інноваційної діяльності, реформуванню бібліотечної системи, досягненням бібліотечної науки, специфіці втілення нових інформаційних технологій, засобів автоматизації і механізації, розвиткові видавничої діяльності і книго розповсюдження – про це розповідають читачам спеціалісти-професіонали.

Кiлькiсть переглядiв: 236

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.